Uchazeč

PROFIL ABSOLVENTA


    Cílem výuky a výchovy na naší škole je slušný, aktivní a vzdělaný člověk, který je schopen uplatnit se v osobním životě i v životě celé společnosti.
    Absolvent našeho gymnázia by měl rozvíjet a chránit své fyzické, duševní i sociální zdraví. Jeho ústní i písemný projev by měl být kultivovaný, jak v mateřském, tak i cizím jazyce. Při písemné formě komunikace by měl být schopen používat ICT a ovládat práci v rámci základů administrativy. Měl by ovládat strategie učení a samostatně řešit úkoly, rozvíjet své znalosti a dovednosti ve formě samostudia a chápat nutnost celoživotního vzdělávání. Při řešení úkolů by měl využívat techniky práce v týmu, vhodně prezentovat a obhájit svůj názor. Absolvent našeho gymnázia by se měl orientovat v základech různých oborů a dle svého zájmu si zvolit studijní obor na vysoké škole. Měl by obstát při přijímacím řízení na vysoké či vyšší odborné škole a využít své znalosti, schopnosti a dovednosti při dalším studiu. Měl by být schopen obstát v konkurenci absolventů středních škol na trhu práce.

    O škole 

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem nabízí čtyřletý a osmiletý studijní obor.  

 Více o studiu na naší škole ve školním vzdělávacím programu zde.

 

Kontakt

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Nádražní 760
Bystřice nad Pernštejnem
593 01
Tel: 566 552 920/921
Datová schránka: ervnrrg
reditel@gybnp.cz